Udział w konferencji HEAD na Uniwersytecie w Bolonii


Udział w konferencji H.E.A.D. na Uniwersytecie w Bolonii (wystąpienie dotyczące pracy tłumacza i rynku tłumaczeń w Polsce) w dniu 3 lipca 2017 r.